156-5169-6002

zzq@eduok.com.cn

2124583101

红太阳世界村健康城App

红太阳世界村健康城App1.jpg

随着APP的发展,人们对APP的交互和界面的有越来越高的要求。

潮享者为红太阳世界村健康城APP提供了一整套交互原型逻辑和界面视觉规范,用最便捷和简洁交互为用户提供最好的体验。

红太阳世界村健康城App2.jpg 红太阳世界村健康城App3.jpg 红太阳世界村健康城App4.jpg 红太阳世界村健康城App5.jpg

相关案例

微信公众号

18651628647(高)

gwq@eduok.com.cn

105507034

校企合作:13581783271(潘)